# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 02C 315MHz Fix کنترل از راه دور 26836 26836
2 04C 315MHz Fix Slider کنترل از راه دور درب کشویی+باطری 29818 26836
3 04C 315MHz Learn BETA کنترل از راه دور 29818 27830
4 04C 433MHz Fix WP کنترل از راه دور 29818 27830
5 04C 315MHz Fix WP کنترل از راه دور 29818 27830
6 04C 433MHz Learn Slider کنترل از راه دور درب کشویی 29818 29818
7 04C 433MHz Learn With Switsh کنترل از راه دور 34788 32800
8 04C 315MHz Fix White Big کنترل از راه دور سفید بزرگ 35782 34291
9 04C 433MHz Learn AZERA کنترل از راه دور 34788 34788
10 12C 433MHz Fix کنترل از راه دور 56655 56655
11 12C 315MHz Fix کنترل از راه دور 59636 57648