# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 02C 315MHz Fix کنترل از راه دور 26,836
2 04C 315MHz Fix Slider کنترل از راه دور درب کشویی+باطری 26,836
3 04C 433MHz Learn BETA کنترل از راه دور 27,830
4 04C 315MHz Learn BETA کنترل از راه دور 27,830
5 04C 433MHz Fix WP کنترل از راه دور 27,830
6 04C 315MHz Fix WP کنترل از راه دور 27,830
7 04C 433MHz Learn Slider کنترل از راه دور درب کشویی 29,818
8 04C 433MHz Learn With Switsh کنترل از راه دور 32,800
9 04C 315MHz Fix White Big کنترل از راه دور سفید بزرگ 34,291
10 04C 433MHz Learn AZERA کنترل از راه دور 34,788
11 12C 433MHz Fix کنترل از راه دور 56,655
12 12C 315MHz Fix کنترل از راه دور 57,648