# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 02P R پی تی آر 1392 1292
2 06P R پی تی آر 4175 3876
3 08P R پی تی آر 5566 5168
4 09P R پی تی آر 5964 5815