# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل 696 646
2 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل وزن هر متر2.52گرم می باشد. 696 646
3 FLAT 10P سیم وکابل 3976 3777
4 FLAT 10P COLORED سیم وکابل 4473 4175
5 USB A سیم وکابل 4970 4473
6 FLAT 14P سیم وکابل 5566 5298
7 FLAT 15P COLORED سیم وکابل 5964 5665
8 FLAT 16P سیم وکابل 6361 6043
9 FLAT 20P سیم وکابل 7952 7554
10 FLAT 24P سیم وکابل 9542 9065
11 FLAT 40P سیم وکابل 15903 15108
12 FLAT 64P سیم وکابل 25445 24252
13 POWER سیم وکابل 24848 24848
14 USB A سیم وکابل کابل افزایش طول USB نری به مادگی A 0 0 ناموجود