# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 01*1W درایور 4473 4175
2 01-3*1W 12V درایور 4970 4175
3 02*1W درایور 4970 4473
4 01-3*1W درایور DARK ENERGY 5467 5218
5 01*3W درایور DARK ENERGY 6958 6759
6 03-5*1W درایور 7455 7156
7 07*1W درایور 10436 9442
8 08-12*1W درایور 11927 11430
9 03*3W درایور 11927 11430
10 RGB 06A IR درایور IR 6A Driver for RGB leds 17891 16897
11 13-21*1W درایور 20873 19879
12 07*24W درایور 21867 19879
13 08-12*1W IP GLT درایور ساخت خط طلایی IP دار 24848 23358
14 RGB 12A RF Small درایور RF 12A Driver for RGB leds 26836 25842
15 01*30W درایور 32800 30812
16 13-18*1W IP GLT درایور ساخت خط طلایی IP دار 34788 32800
17 10-60*1W درایور 34788 34788
18 24-36*1W درایور 35782 34788
19 01*20W IP درایور 37770 36279
20 18-24*1W IP GLT درایور ساخت خط طلایی IP دار 44727 42739
21 10-20*3W درایور 44727 44727
22 RGB 45A ABD درایور 44727 44727
23 RGB 45A ABD درایور ? 44727 44727
24 24-36*1W IP GLT درایور ساخت خط طلایی IP دار 54667 52679
25 RGB 45A WiFi ABD درایور 64606 64606
26 RGB 45A WiFi ABD درایور ? 64606 64606
27 01*50w IP درایور 69576 68085
28 RGB 24A RF درایور RF 24A Driver for RGB leds 77527 75539
29 RGB 36A RF درایور 119273 114303
30 RGB 75A RF درایور 129212 126230
31 01*100W IP درایور 134182 134182
32 RGB 45A WiFi+SMS ABD درایور 154061 154061