# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 آداپتوری روبردی جک 845 845
2 LINE 4 PIN (ON PANEL) جک 994 944
3 RJ45 روبردی طوسی جک 994 944
4 RJ45 روبردی طوسی فلزی جک 1292 1193
5 RJ45 ایستاده روبردی جک 1292 1193
6 تغذیه آداپتوری روبردی جک 1491 1342
7 Mini USB R/A SMD جک کانکتور مادگی روبردی رایت پایه اس ام دی 1491 1372
8 Mini USB R/A جک کانکتور مادگی روبردی رایت 1491 1372
9 RJ45 فلزی جک 1491 1392
10 آداپتوری با سیم جک 1789 1590
11 آزمایشگاهی کوچک چینی جک S 1929 1687
12 آزمایشگاهی کوچک چینی جک 1988 1789
13 POWER M گوشواره ای جک 2485 2336
14 USB3 جک 2982 2833
15 RJ45 فلزی مستطیل جک 8P8C 3280 3181
16 POWER M جک 3976 3777