# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 27C256-ST ایپرام 11,430
2 27C1001 ایپرام 13,915