# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 6N137 اوپتوترانزیستور 4,324