# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 PIN HOUSING کانکتور پین هوزینگ 30 26
2 HOUSING 1*04 کانکتور فقط پلاستیک 99 89
3 فریت بید 1206 فونیکس 199 184
4 خط 2پ دوشاخه 199 184
5 پین مخابراتی ترمینال 248 229
6 خط 4پ دوشاخه 248 234
7 گوشی دوشاخه 248 239
8 خط 6پ دوشاخه . 348 333
9 خط 6پ دوشاخه 348 333
10 مخابراتی 2 پین ترمینال 497 482
11 مخابراتی 2 پین رایت ترمینال 596 572
12 تراشه ای U هیت سینک 596 576
13 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل 696 646
14 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل وزن هر متر2.52گرم می باشد. 696 646
15 DG35 ترمینال 696 646
16 2PIN-DG300 ترمینال 745 656
17 مخابراتی 2 پین سیمدار ترمینال 745 696
18 EE 14*16 فونیکس 745 696
19 1*40 M پین هدر 795 696
20 مخابراتی 3 پین ترمینال 755 721
21 RJ45-CAT 6 دوشاخه 745 726
22 تراشه ای کوچک هیت سینک 795 745
23 RJ45-CAT 5 دوشاخه AMP 795 745
24 3535 مدار چاپی 895 795
25 2PIN-DG128 ترمینال 895 805
26 مخابراتی 3 پین رایت ترمینال 875 815
27 آداپتوری روبردی جک 845 845
28 2*07 آی دی سی 895 845
29 EE 16*19 فونیکس گپ دار 895 845
30 قلمی فونیکس 994 845
31 1*40 F پین هدر 994 895
32 کوچک دسته کوتاه میکروسوییچ CHN 994 895
33 USB A M-SMD کانکتور 994 895
34 USB A M-R کانکتور 994 895
35 LINE 4 PIN (ON PANEL) جک 994 944
36 RJ45 روبردی طوسی جک 994 944
37 01 P دیپ سوییچ 994 969
38 3PIN-DG300 ترمینال 1044 984
39 2*08 آی دی سی 1093 994
40 BNC BARREL کانکتور 1193 994
41 BNC BARREL کانکتور BNC 1193 994
42 بین راهی مشکی دو پین کانکتور SM02P-SM02S 1193 994
43 02 P دیپ سوییچ 1193 1093
44 2*40 M پین هدر 1193 1093
45 تغذیه آداپتوری دوشاخه 1193 1093
46 مخابراتی 4 پین رایت ترمینال 1193 1093
47 BNC RG58 کانکتور 1292 1093
48 BNC RG58 کانکتور BNC 1292 1093
49 03 P دیپ سوییچ 1292 1143
50 1*40 FR پین هدر 1292 1143
51 USB A F-R کانکتور 1292 1143
52 مخابراتی 5 پین ترمینال 1242 1193
53 2*10 آی دی سی 1292 1193
54 RJ45 روبردی طوسی فلزی جک 1292 1193
55 RJ45 ایستاده روبردی جک 1292 1193
56 3PIN-DG128 ترمینال 1342 1193
57 BNC RG59 کانکتور 1392 1193
58 BNC RG59 کانکتور BNC 1392 1193
59 BNC RG6 کانکتور 1491 1292
60 2PIN-DG129 ترمینال 1491 1292
61 BNC RG6 کانکتور BNC 1491 1292
62 USB B F-R کانکتور 1491 1292
63 04 P دیپ سوییچ 1491 1292
64 DG25 ترمینال 1392 1342
65 BNC MALE سرکابلی کانکتور 1491 1342
66 تغذیه آداپتوری روبردی جک 1491 1342
67 BNC MALE سرکابلی کانکتور BNC 1491 1342
68 BNC FEMALE سرکابلی کانکتور BNC 1491 1342
69 USB A M-سرکابلی کانکتور 1491 1342
70 USB A F-سرکابلی کانکتور 1491 1342
71 BNC FEMALE سرکابلی کانکتور 1491 1342
72 Mini USB R/A SMD جک کانکتور مادگی روبردی رایت پایه اس ام دی 1491 1372
73 Mini USB R/A جک کانکتور مادگی روبردی رایت 1491 1372
74 2*13 آی دی سی 1491 1392
75 RJ45 فلزی جک 1491 1392
76 مخابراتی 4 پین ترمینال 1491 1392
77 مخابراتی 6 پین ترمینال 1491 1392
78 آداپتوری دوشاخه 1491 1491
79 2*40 F پین هدر 1690 1590
80 2*15 آی دی سی قفل ندارد 1690 1590
81 آداپتوری با سیم جک 1789 1590
82 آداپتوری با سیم دوشاخه 1789 1590
83 مخابراتی 7 پین ترمینال 1759 1670
84 آزمایشگاهی کوچک چینی جک S 1929 1687
85 Mini USB M سرکابلی کانکتور 1988 1690
86 Micro USB M سرکابلی کانکتور میکرو یو اس بی نری سرکابلی آندرویدی 1988 1690
87 مخابراتی 6 پین رایت ترمینال 1809 1720
88 آزمایشگاهی کوچک چینی جک 1988 1789
89 مخابراتی 8 پین ترمینال 1988 1829
90 HOUSING 1*40 کانکتور 1988 1839
91 HOUSING 1*40 کانکتور فقط پلاستیک 1988 1839
92 1*40 M 21mm پین هدر 1988 1888
93 تراشه ای بزرگ هیت سینک 1988 1888
94 3PIN-DG129 ترمینال 2187 1888
95 مخابراتی 7 پین رایت ترمینال 2187 1988
96 مخابراتی 9 پین ترمینال 2286 2187
97 متوسط دسته بلند میکروسوییچ QY-CHN دسته 35 م م 2485 2187
98 مخابراتی 8 پین رایت ترمینال 2385 2286
99 POWER M گوشواره ای جک 2485 2336
100 فیش موزی کوچک دوشاخه 2485 2336