# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 RED ال ای دی 4 پایه 142 128
2 WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5W4SCYL10 696 666
3 BLUE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5B4SCYL 696 666
4 WARM WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5NW4SCYL 696 666
5 RED ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5R4UCYL14 696 666
6 YELLOW ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5Y4UCYL14 696 666
7 GREEN ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5SG4SCYL 696 666