# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 W WHITE 2835 3V HG ال ای دی قدرت HG-NW918S12-2835 174
2 WHITE 2835 3V HG ال ای دی قدرت HG-W918S12-2835 174
3 LED WARM WHITE HG 5730 ال ای دی قدرت 378
4 LED WHITE HG 5730 ال ای دی قدرت 378
5 W WHITE 2835 6V 0.5W ال ای دی قدرت 547
6 W WHITE 2835 9V 0.5W ال ای دی قدرت 547
7 WHITE 2835 9V 0.5W ال ای دی قدرت 547
8 WHITE 2835 6V 0.5W ال ای دی قدرت 547
9 WARM WHITE 1W EDISON ال ای دی قدرت 1,392
10 WHITE 1W EDISON ال ای دی قدرت 1,392
11 RED 1W BESAT ال ای دی قدرت 1,739
12 WARM WHITE 1W HCC ال ای دی قدرت 1,759
13 WHITE 3W HCC ال ای دی قدرت 1,829
14 YELLOW 1W BESAT ال ای دی قدرت 2,385
15 RED 1W HG-SR1XGH-C ال ای دی قدرت 2,684
16 BLUE 3W HG ال ای دی قدرت 2,863
17 BLUE 1W HG ال ای دی قدرت 2,882
18 WARM WHITE 3W HG ال ای دی قدرت 3,181
19 WHITE 1W HG ال ای دی قدرت HG-SR1XGH-C-1W 3,429
20 GREEN 1W HG ال ای دی قدرت HG-SG1XGH-C-1W 3,479
21 RED 3W HG ال ای دی قدرت 3,479
22 GREEN 3W HG ال ای دی قدرت 3,628
23 YELLOW 1W HG ال ای دی قدرت HG-SY1XGH-C-1W 3,976
24 YELLOW 3W HG ال ای دی قدرت 4,821
25 IR HG 1W/3W 850nm ال ای دی قدرت 4,970
26 RGB 3W HG ال ای دی قدرت 7,305
27 UV 3W 400nm ال ای دی قدرت 7,455
28 UV 3W 385nm ال ای دی قدرت 7,455
29 WHITE 3W 3535 SHAHBAZ ال ای دی قدرت 3W 3V 700mA 7,952
30 RGBW 4W HG-SRGBW4XGH-A/8-4W ال ای دی قدرت 350mA/R2.4-2.6v/G3-3.3v/B3.2-3.4v 10,536
31 WHITE 10W cree 1304 ال ای دی قدرت 10,536
32 WARM WHITE 10W ال ای دی قدرت 10,933
33 WHITE CREE 5W ال ای دی قدرت 11,430
34 WHITE 10W EP ال ای دی قدرت 13,418
35 WHITE 4W 4040 SHAHBAZ ال ای دی قدرت 13,915
36 PINK 10W ال ای دی قدرت 17,593
37 WHITE 24W cree 1512 ال ای دی قدرت 17,891
38 WARM WHITE 10W HG ال ای دی قدرت 21,370
39 WHITE 10W HG-SW9XFJ-B ال ای دی قدرت 21,867
40 WARM WHITE 30W ال ای دی قدرت 21,867
41 رشد گیاه 10 وات ال ای دی قدرت 27,830
42 RGB 10W HG-SRGB9XGH-A ال ای دی قدرت 350mA/R6-7v/G9-10v/B9-10v 28,576
43 RED 10W ال ای دی قدرت 30,315
44 BLUE 10W ال ای دی قدرت 30,315
45 GREEN 10W ال ای دی قدرت 30,315
46 PINK 20W ال ای دی قدرت 36,179
47 WHITE 30W EP ال ای دی قدرت هروات 15000 ریال - تعداد 14000 ریال اپی استار 38,764
48 WHITE 30W EP ال ای دی قدرت 38,764
49 WARM WHITE 30W EP ال ای دی قدرت 41,745
50 WARM WHITE 50W ال ای دی قدرت 45,224
51 PINK 30W ال ای دی قدرت 53,673
52 WHITE 50W EP ال ای دی قدرت هر وات 1300 تومان 64,606
53 WHITE 50W EP ال ای دی قدرت 64,606
54 WARM WHITE HG 50W ال ای دی قدرت 86,473
55 WHITE 50W HG ال ای دی قدرت 86,473
56 WHITE 200W ال ای دی قدرت 185,866