# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 PK030S آی جی بی تی IGBT 8,150
2 GT25J101 آی جی بی تی 9,939
3 STGW38IH130D آی جی بی تی 15,903
4 G40N60A4 آی جی بی تی 18,686
5 BUP313 آی جی بی تی 19,084
6 G20N100D2 آی جی بی تی 19,084
7 40N60C3D آی جی بی تی 21,867
8 Fgh60N60Sfd-Copy آی جی بی تی FGH60N60SFDTU 24,352
9 G60N90 آی جی بی تی 49,697
10 2MBI75N120-FUJI-U آی جی بی تی 397,575
11 2MBI150-120 آی جی بی تی 1,242,425